Klijenti

 

01. Ambasada Velike Britanije
02. Ambasada Savezne Republike Njemacke
03. Ambasada Kuvajta
04. Ambasada Malezije
05. Ambasada Qatara
06. Ambasada Republike Austrije
07. Ambasada U.A.E. – Rim
08. Ambasada Narodne Republike Kine
09. Ambasada Kraljevine Holandije
10. Ambasada Islamske Republike Iran
11. Diplomatsko predstavnistvo Kraljevine Belgije
12. Ambasada Republike Azerbejdzan
13. Ambasada Islamske Republike Pakistan
14. Delegacija EU i EUSR
15. Europski Parlament – Brisel
16. Vijece Europe
17. UNDP
18. Templeville Development Limited BH
      Westwood Club Hotel Central
19. Hotel Europe
20. Hotel Grand Bristol
21. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
22. Predsjednistvo BiH
23. UNESCO
24. NATO HQ - Sarajevo
25. GIZ ured Sarajevo - Njemacka vladina organizacija